Cinsel İsteksizlik

Cinsel isteksizlik, kişinin cinsel aktivitelere karşı duyduğu isteğin azalması veya yokluğudur. Bu durum fizyolojik, psikolojik veya ilişkisel faktörlerden kaynaklanabilir. Bazı yaygın nedenler şunlardır:

1. Fizyolojik Faktörler: Hormonal dengesizlikler, özellikle testosteron eksikliği erkeklerde cinsel isteği azaltabilir. Ayrıca bazı tıbbi durumlar (örneğin, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar), ilaçlar (örneğin, antidepresanlar, antihistaminikler) veya yaşlanma süreci de cinsel isteksizliğe neden olabilir.

2. Psikolojik Faktörler: Stres, depresyon, anksiyete, geçmiş cinsel travmalar, beden imajı sorunları gibi psikolojik faktörler cinsel isteği azaltabilir.

3. İlişkisel Faktörler: Partnerle olan iletişim sorunları, duygusal mesafe, güvensizlik, çatışmalar veya ilişkideki diğer sorunlar cinsel isteksizliğe yol açabilir.

4. Kişisel Faktörler: Bazı kişilerin cinsel isteği doğal olarak daha düşük olabilir. Ayrıca, cinselliğe yönelik olumsuz inançlar veya kültürel faktörler de cinsel isteksizliği etkileyebilir.

Cinsel isteksizlik herkes için farklı seviyelerde olabilir ve kişiden kişiye değişebilir. Cinsel isteksizlikle başa çıkmak için, öncelikle nedenleri belirlemek önemlidir. Birçok durumda, cinsel terapist veya danışmanla çalışmak, cinsel isteksizlikle başa çıkmak için etkili bir strateji olabilir. Ayrıca, yaşam tarzı değişiklikleri, sağlıklı iletişim becerileri geliştirme ve stres yönetimi teknikleri de yardımcı olabilir.

Azalmış cinsel istek, kişinin normalde yaşadığı cinsel arzunun belirgin bir şekilde azalması veya yokluğudur. Bu durum, kişinin cinsel aktivitelere olan ilgisinin, isteğinin veya istekliliğinin azaldığı veya kaybolduğu anlamına gelir. Azalmış cinsel istek, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir ve yaşam kalitesini etkileyebilir.

Cinsel Fobiler

Cinsel fobi, kişinin cinsel konularla ilgili aşırı korku veya endişe yaşadığı bir durumdur. Bu fobiler, cinsel temas, cinsel organlar, cinsel ilişki veya cinsel içerikli konuşmalar gibi çeşitli cinsel durumlarla ilişkilendirilebilir. Cinsel fobiler genellikle bireyin normal cinsel yaşamını etkileyebilir ve kişisel ilişkilerde sorunlara yol açabilir.

Cinsel İsteksizlik
Cinsel İsteksizlik

Cinsel fobi belirtileri ve bazı yaygın türleri şunlardır:

1. Genital Fobi: Bu tür fobi, cinsel organlarla ilgili aşırı korku veya iğrenme duygularını içerir. Kişi, kendi cinsel organlarını veya başka kişilerin cinsel organlarını görmek, dokunmak veya temas etmekten aşırı rahatsızlık duyabilir.

2. Coitofobi (Cinsel İlişki Fobisi): Bu fobi, cinsel ilişki yapmaktan aşırı korku veya endişe içerir. Kişi, cinsel ilişki sırasında fiziksel veya duygusal zarar görmekten korkabilir veya kontrol kaybı yaşayacağı endişesi taşıyabilir.

3. Cinsel İlişki Sonrası Fobi: Bu fobi, cinsel ilişki sonrasında ortaya çıkan korku veya endişeyi ifade eder. Kişi, hamile kalma, cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşması veya diğer olumsuz sonuçlar gibi durumlarla ilişkili endişeler yaşayabilir.

4. Cinsel İçerikli Konuşma veya Düşünce Fobisi: Bu tür fobi, cinsel içerikli konuşmalardan veya düşüncelerden aşırı rahatsızlık duymayı içerir. Kişi, cinsel konuşmaları yapmaktan veya cinsellikle ilgili düşünceleri zihinsel olarak işlemekten kaçınabilir.

Cinsel fobiler genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlar ve genellikle kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Tedavi, terapi (örneğin, bilişsel-davranışçı terapi), maruz bırakma terapisi, rahatlama teknikleri ve ilaçlar gibi çeşitli yöntemleri içerebilir. Tedavi, kişinin semptomlarını hafifletmek ve cinsel yaşamını iyileştirmek için uygun stratejilerin belirlenmesini içerir.

Cinsel Uyarılma Bozukluğu

Cinsel uyarılma bozukluğu, kişinin cinsel uyarılma sürecinde belirgin ve tekrarlayan zorluklar yaşadığı bir durumdur. Bu bozukluk, cinsel uyarılmanın başlangıcında veya sürdürülmesinde sorunlar yaşanmasıyla karakterizedir. Cinsel uyarılma, fiziksel ve zihinsel olarak cinsel olarak uyarılma hissiyle ilişkilidir ve genellikle cinsel ilişkiye hazırlık sürecini içerir.

Cinsel Uyarılma Bozukluğu

Cinsel uyarılma bozukluğunun belirtileri şunları içerebilir:

1. Cinsel İsteksizlik: Kişi, cinsel uyarılmaya yönelik isteksizlik veya ilgisizlik hissedebilir.

2. Cinsel Uyarılma Eksikliği: Kişi, cinsel uyarılma yaşama veya sürdürme konusunda zorluklar yaşayabilir. Cinsel uyarılma olmaksızın cinsel ilişkiye girmekte zorlanabilir.

3. Fiziksel Belirtiler: Cinsel uyarılma sürecinde beklenen fiziksel belirtiler (örneğin, genital turgor artışı, vajinal ıslanma, peniste ereksiyon) yetersiz veya eksik olabilir.

4. Psikolojik Faktörler: Stres, kaygı, depresyon gibi psikolojik faktörler cinsel uyarılma bozukluğunu etkileyebilir ve bu durumu daha da kötüleştirebilir.

Cinsel uyarılma bozukluğunun birçok nedeni olabilir, bunlar arasında fizyolojik faktörler (örneğin, hormonal dengesizlikler, tıbbi durumlar), psikolojik faktörler (örneğin, stres, depresyon) ve ilişkisel faktörler (örneğin, partnerle ilişki sorunları) bulunabilir. Bu bozukluk, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve kişinin kendine güvenini azaltabilir.

Tedavi genellikle altta yatan nedenlerin belirlenmesini ve uygun stratejilerin uygulanmasını içerir. Buna bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapi, ilaç tedavisi veya yaşam tarzı değişiklikleri gibi çeşitli yaklaşımlar dahil olabilir. Tedavi, kişinin semptomlarını hafifletmek ve sağlıklı bir cinsel yaşamı teşvik etmek için kişisel ihtiyaçlara ve duruma uygun olmalıdır.

Disparoni Nedir

Disparoni nedir cinsel ilişki sırasında veya sonrasında kadınların yaşadığı ağrı veya rahatsızlık hissidir. Bu durum, vajinal bölgede veya pelvik bölgede hissedilen herhangi bir tür ağrıyı ifade edebilir. Disparoni, ilişki sırasında hissedilen ağrı (koital ağrı) veya cinsel aktivite sonrasında ortaya çıkan ağrı (postkoital ağrı) olarak ortaya çıkabilir.

Disparoni Nedir

Disparoni, fiziksel, psikolojik veya ilişkisel nedenlerden kaynaklanabilir. Bazı yaygın nedenler şunları içerebilir:

1. Fiziksel Nedenler: Vajinal enfeksiyonlar, vajinal kuruluk, vajinismus (vajinal kasların istemsiz olarak kasılması), endometriozis, jinekolojik bozukluklar, ürolojik sorunlar veya cinsel organlarda anatomik problemler disparoniye yol açabilir.

2. Psikolojik Nedenler: Stres, anksiyete, depresyon gibi psikolojik faktörler cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Geçmiş cinsel travmalar veya olumsuz cinsel deneyimler de disparoniye katkıda bulunabilir.

3. İlişkisel Nedenler: Partnerle olan iletişim sorunları, duygusal mesafe, güvensizlik, çatışmalar veya ilişkideki diğer sorunlar disparoniye yol açabilir.

Disparoni, ilişki sırasında veya sonrasında ortaya çıkan ağrıyı ifade ettiği için kişinin cinsel yaşamını etkileyebilir ve ilişkilerde sorunlara neden olabilir. Tedavi genellikle altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında tıbbi müdahaleler (örneğin, enfeksiyonların tedavisi, hormonal terapi), cinsel terapi, bilişsel-davranışçı terapi, pelvik taban egzersizleri, vajinal nemlendiriciler veya kayganlaştırıcılar gibi destekleyici önlemler bulunabilir. Tedavi, kişinin semptomlarını hafifletmek ve sağlıklı bir cinsel yaşamı teşvik etmek için kişisel ihtiyaçlara ve duruma uygun olmalıdır.

Vajinismus Hastaları

Vajinismus hastaları, kadınların vajinal penetrasyon sırasında veya bu denemeye karşı iradi olarak vajinal kaslarını istemli ya da istemsiz olarak kasması sonucu ortaya çıkan ağrılı bir durumdur. Bu durum, cinsel ilişki veya vajinal muayene gibi vajinal girişimlerin gerçekleştirilmesini zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir. Vajinismus genellikle cinsel ilişkiye hazırlık sürecini etkileyerek kişinin cinsel yaşamını ve ilişkilerini olumsuz etkiler.

Vajinismus hastalarıyla ilgili olarak dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

1. Empati ve Anlayış: Vajinismus, kadınlar için fiziksel ve duygusal olarak zorlayıcı bir durum olabilir. Bu nedenle, sağlayıcıların empati göstermesi ve hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlaması önemlidir.

2. Profesyonel Yardım ve Destek: Vajinismusun tedavisi, genellikle psikoterapi ve fizyoterapi gibi uzmanlık gerektiren yaklaşımları içerir. Sağlayıcılar, hastalara uygun tedavi seçenekleri hakkında bilgi vererek ve uygun yönlendirmeler yaparak destek olabilirler.

3. Gizlilik ve Mahremiyet: Vajinismus hastalarıyla çalışırken gizliliğe ve mahremiyete özen göstermek önemlidir. Bu, hastaların rahat hissetmelerini ve tedavi sürecine güvenle katılmalarını sağlar.

4. Eğitim ve Bilgilendirme: Sağlayıcılar, vajinismus hakkında doğru bilgi vererek hastaların durumuyla ilgili daha iyi anlayış kazanmalarını sağlayabilirler. Ayrıca, tedavi seçenekleri, beklenen sonuçlar ve süreç hakkında açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirme yapmak önemlidir.

5. Tedaviye Katılımı Teşvik Etme: Vajinismus tedavisi, hastaların aktif katılımını gerektirir. Sağlayıcılar, hastaları tedaviye motive etmeli, süreç boyunca destek olmalı ve gerektiğinde yönlendirme yapmalıdırlar.

Vajinismus hastalarının tedavi süreci genellikle zaman alıcı olabilir ve her hasta farklı ihtiyaçlarla karşılaşabilir. Bu nedenle, sağlayıcıların esnek olması ve hastaların bireysel ihtiyaçlarına uygun bir yaklaşım sergilemeleri önemlidir.

Cinsel İstek Nasıl Uyandırılır Çözümü

Cinsel isteğin uyandırılması birçok farklı faktöre bağlıdır ve kişiden kişiye değişebilir. Ancak, genel olarak cinsel isteği artırmak için aşağıdaki yöntemler etkili olabilir işte nasıl cinsel istek uyandırılır sorusunun cevapları;

1. Rahatlama ve Stres Yönetimi: Stres ve kaygı, cinsel isteği azaltabilir. Dolayısıyla, rahatlama teknikleri (örneğin, derin nefes almak, meditasyon, yoga) veya stres yönetimi stratejileri (örneğin, zaman yönetimi, hobiler, sosyal destek) kullanarak stresi azaltmak, cinsel isteği artırabilir.

2. Sağlıklı Yaşam Tarzı: Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek ve yeterli uyku almak cinsel sağlığı olumlu yönde etkileyebilir. Sağlıklı yaşam tarzı tercihleri, genel olarak daha yüksek bir cinsel istek seviyesine katkıda bulunabilir.

3. Duygusal Bağlılık ve İlişki Kalitesi: Partnerle olan yakınlık, duygusal bağlılık ve ilişki kalitesi, cinsel isteği artırabilir. İyi iletişim kurmak, partnerle duygusal ve fiziksel olarak bağlı olmak ve birbirine destek olmak cinsel isteği artırabilir.

4. Yeni Deneyimler ve Fantaziler: Rutinden çıkıp yeni deneyimler yaşamak veya partnerle birlikte fantaziler paylaşmak cinsel isteği uyandırabilir. Yeni pozisyonlar denemek, cinsel oyuncaklar kullanmak veya romantik kaçamaklar yapmak gibi aktiviteler cinsel heyecanı artırabilir.

5. Vücut Algısı ve Özgüven: Kendi bedenini sevmek ve vücut algısını olumlu bir şekilde geliştirmek cinsel isteği artırabilir. Egzersiz yapmak, kendine bakım yapmak ve giyim tarzınıza dikkat etmek özgüveninizi artırabilir ve cinsel isteği güçlendirebilir.

6. Aşk ve Bağlılık Gösterme: Partnerinize olan sevgi ve bağlılığınızı göstermek, romantik jestler yapmak ve fiziksel teması artırmak (örneğin, öpücükler, sarılmalar, dokunuşlar) cinsel isteği uyandırabilir.

Cinsel isteksizlik çözümü olarak kişisel tercihlere ve ihtiyaçlara göre değişir, bu nedenle kişinin kendisini ve partnerini tanıması önemlidir. Ancak, genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı, iyi ilişkiler ve rahatlama tekniklerinin cinsel isteği artırıcı etkileri olduğu bilinmektedir.

Cinsel İsteksizlik Neden Olur

Cinsel isteksizlik neden olur birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Bazı yaygın nedenler şunlardır:

1. Fizyolojik Nedenler: Hormonal dengesizlikler, kronik sağlık sorunları (örneğin, diyabet veya tiroid sorunları gibi), ilaçların yan etkileri, hormonal doğum kontrol yöntemleri gibi faktörler cinsel isteksizliğe neden olabilir.

2. Psikolojik Nedenler: Stres, depresyon, kaygı, ilişki problemleri, geçmiş cinsel travmalar, düşük özsaygı gibi psikolojik faktörler cinsel isteksizliğe katkıda bulunabilir.

3. Kişisel Faktörler: Yorgunluk, uykusuzluk, genel sağlık durumu, yaşlılık gibi kişisel faktörler de cinsel isteksizliğe yol açabilir.

4. İlişki Problemleri: Partnerle yaşanan sorunlar, iletişim eksikliği, uyumsuzluklar, güvensizlik gibi ilişki problemleri de cinsel isteksizliği tetikleyebilir.

5. Davranışsal Faktörler: Alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı, sigara içme alışkanlığı gibi davranışsal faktörler de cinsel isteksizliğe sebep olabilir.

6. Kültürel ve Dini Etkenler: Bazı kültürel veya dini inançlar cinselliği tabu olarak görebilir ve bu da cinsel isteksizliğe yol açabilir.

Cinsel isteksizlik, genellikle birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle oluşur ve her birey için farklı olabilir. Eğer cinsel isteksizlik, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyorsa veya uzun süredir devam ediyorsa, bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir. Uzmanlar, kişinin durumunu değerlendirerek uygun tedavi seçeneklerini belirleyebilirler.

Cinsel İsteksizlik Neden Olur

Geç Orgazm Nedir?

Geç orgazım“, tıp literatüründe “gecikmiş ejakülasyon” veya “gecikmiş orgazm” olarak da bilinir ve erkeklerde sıkça görülen bir cinsel işlev bozukluğudur. Bu durumda, bir erkek cinsel uyarılma sürecini yaşayabilir, ancak ejakülasyon (boşalma) aşaması normalden uzun sürebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Bazı erkekler bu durumu “sürekli” olarak yaşarken, diğerleri belli bir partnerle veya belirli cinsel durumlarda bu sorunu yaşayabilir.

Geç orgazmın belirtileri ve özellikleri şunlar olabilir:

1. Cinsel uyarılmanın normal seviyede yaşanması, ancak ejakülasyonun gecikmesi veya gerçekleşmemesi.

2. Cinsel birleşmenin uzun süre devam etmesi veya partnerin cinsel uyarılmasının devam etmesi, ancak erkeğin ejakülasyon yaşamaması.

3. Orgazmın gerçekleşmesi için uzun süre ve yoğun uyarılma gereksinimi.

4. Ejakülasyonun gerçekleşmesi için gereken süre, partnerin tatmini için yeterli olmayabilir veya hoşnutsuzluğa neden olabilir.

5. Cinsel ilişkideki gecikmiş ejakülasyon, bireyin cinsel ilişkiden zevk almasını engelleyebilir ve ilişkisel stres ve kaygıya yol açabilir.

Gecikmiş ejakülasyonun nedenleri arasında fizyolojik faktörler (örneğin, hormonal dengesizlikler, nörolojik bozukluklar), psikolojik faktörler (örneğin, stres, kaygı, depresyon), ilişkisel faktörler (örneğin, iletişim sorunları, ilişkideki gerilimler) ve ilaçlar bulunabilir.

Gecikmiş ejakülasyonun tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında cinsel terapi, psikoterapi, ilaç tedavisi, hormonal tedaviler ve yaşam tarzı değişiklikleri bulunabilir. Gecikmiş ejakülasyon, cinsel sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedavi seçenekleri belirlenmelidir.

Erken Orgazm Nedir?

Erken orgazm, tıp literatüründe “erken boşalma” veya “prematür ejakülasyon” olarak da adlandırılan, erkeklerde sıkça görülen bir cinsel işlev bozukluğudur. Bu durumda, erkek cinsel birleşme sırasında veya cinsel uyarılma sonrasında normalden daha kısa bir sürede ejakülasyon (boşalma) yaşar. Erken orgazm, genellikle erkekler ve partnerleri arasında cinsel tatminde bir azalmaya veya huzursuzluğa neden olabilir.

Erken orgazmın belirtileri ve özellikleri şunlar olabilir:

1. Cinsel birleşme başladıktan veya cinsel uyarılma başladıktan hemen sonra hızlı bir şekilde ejakülasyonun meydana gelmesi.

2. Ejakülasyonun kontrolünün zor veya imkansız olması.

3. Cinsel birleşme veya cinsel aktivite sonrasında partnerin tatmin edilmemiş hissetmesi.

4. Erken orgazmın, cinsel ilişkideki huzursuzluğa ve strese yol açması.

Erken orgazmın nedenleri arasında fizyolojik faktörler (örneğin, hormonal dengesizlikler, nörolojik faktörler), psikolojik faktörler (örneğin, stres, kaygı, depresyon), ilişkisel faktörler (örneğin, iletişim sorunları, partnerle uyumsuzluklar) ve bazı sağlık koşulları yer alabilir.

Erken orgazmın tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında cinsel terapi, psikoterapi, davranış terapisi, ilaç tedavisi, hormon tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri bulunabilir. Erken orgazm, cinsel isteksizlik sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedavi seçenekleri belirlenmelidir. Ayrıca, çiftler arasında iletişimi artırmak ve cinsel ilişki sırasında rahatlatıcı teknikler uygulamak da tedavi sürecini destekleyebilir.

Cinsel isteksizlik nedir?

Cinsel isteksizlik, cinsel aktiviteye karşı azalmış veya hiç olmayan bir arzu veya istektir. Kişi, cinsel aktiviteden zevk almakta veya cinsel dürtüleri hissetmekte zorlanabilir.

Cinsel isteksizlik neyin belirtisi olabilir?

Cinsel isteksizlik, bir kişinin cinsel dürtü ve arzusunda belirgin bir azalma veya yokluğu içerebilir. Bu durum, cinsel aktiviteden kaçınma, cinsel düşüncelerden kaçınma ve cinsel etkinliklere karşı ilgisizlik şeklinde ortaya çıkabilir.

Cinsel isteksizlik nedenleri neler olabilir?

Cinsel isteksizliğin birçok nedeni olabilir, bunlar arasında stres, duygusal sorunlar, ilişki problemleri, hormonal değişiklikler, ilaçlar, sağlık sorunları ve depresyon gibi faktörler bulunabilir.

Cinsel isteksizlikin tedavisi var mıdır?

Evet, cinsel isteksizlik tedavi edilebilir. Tedavi seçenekleri arasında terapi (danışmanlık, cinsel terapi), yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve hormon tedavisi bulunabilir.

Cinsel isteksizlik yaşlanma ile ilişkilidir mi?

Evet, yaşlanma cinsel isteksizlik riskini artırabilir. Yaşla birlikte hormonal değişiklikler, sağlık sorunları ve ilişki dinamiklerindeki değişiklikler cinsel isteksizliğe katkıda bulunabilir.

Cinsel isteksizlik psikolojik mi yoksa fiziksel mi olabilir?

Cinsel isteksizlik, hem psikolojik hem de fiziksel faktörlerden kaynaklanabilir. Stres, depresyon, endişe gibi psikolojik faktörlerin yanı sıra hormonal dengesizlikler, ilaçlar ve sağlık sorunları gibi fiziksel faktörler de rol oynayabilir.

Cinsel isteksizlik ilişkiyi nasıl etkiler?

Cinsel isteksizlik, partnerler arasındaki duygusal bağlantıyı ve memnuniyeti azaltabilir. İlişkide iletişim sorunlarına, huzursuzluğa ve tatminsizliğe neden olabilir.

Cinsel isteksizlik nasıl değerlendirilir?

Cinsel isteksizlik değerlendirmesi genellikle bir sağlık uzmanı veya cinsel terapist tarafından yapılır. Bu değerlendirme, tıbbi geçmişin alınması, fiziksel muayene, laboratuvar testleri ve psikolojik değerlendirmeleri içerebilir.

Cinsel isteksizlik ilişkiyi nasıl etkiler?

Cinsel isteksizlik, ilişkide iletişim sorunlarına, huzursuzluğa ve tatminsizliğe neden olabilir. Partnerler arasındaki bağlantıyı zayıflatabilir ve ilişkide gerginlik yaratabilir.

Cinsel isteksizlik çiftler arasında yaygın mıdır?

Evet, cinsel isteksizlik çiftler arasında yaygın bir sorundur. İlişki boyunca bir veya her iki partnerde zaman zaman cinsel isteksizlik yaşanabilir.

Cinsel isteksizlik nasıl tedavi edilir?

Cinsel isteksizlik tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında terapi (bireysel veya çiftler için), ilaçlar, yaşam tarzı değişiklikleri ve hormon tedavisi bulunabilir.

Cinsel isteksizlik geçici mi yoksa kalıcı mı olabilir?

Cinsel isteksizlik geçici veya kalıcı olabilir. Geçici cinsel isteksizlik, geçici stres, duygusal sorunlar veya sağlık sorunları nedeniyle olabilir. Kalıcı c

 

Cinsel isteksizlik ile ilgili soru ve tedavisi ile psikiyatrilerimiz ile paylaşabilirsiniz

Bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz : Instagram

Son Yazılar

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Lütfen gerekli alanları doldurun.*