obsesif nedemek

Obsesif Ne Demek ve Neden Olur

Obsesif ne demek genellikle kişinin düşüncelerini ve davranışlarını kontrol etmekte güçlük çektiğidir. tekrarlayıcı ve rahatsız edici düşüncelere veya davranışlara sahip olma durumunu tanımlayan bir terimdir. Bu durum, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) olarak da bilinir ve kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir.

Obsesif davranışlar, kişinin zihninde sık sık tekrarlayan, rahatsız edici veya istenmeyen düşüncelerin ortaya çıkmasıyla başlar. Bu düşünceler genellikle kişinin kontrolü dışında ve mantıksızdır, ancak kişi onlardan kurtulmaya çalıştıkça daha fazla stres ve endişe yaşar. Örneğin, kişi sürekli olarak kirli olduğunu düşünüp el yıkamaya karşı bir takıntı geliştirebilir.

Obsesif düşünceleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için kişi bazı tekrarlayıcı davranışlar veya ritüeller geliştirebilir. Bu, obsesif düşüncelerin getirdiği rahatsızlığı geçici olarak hafifletmeye yöneliktir. Örneğin, el yıkama ritüeli obsesif kirlilik korkularını geçici olarak dindirebilir.

obsesif nedemek

Ancak, obsesif düşünceler ve kompulsif davranışlar kişinin sosyal, mesleki ve kişisel yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Kişi zamanını ve enerjisini bu düşüncelerle ve ritüellerle uğraşarak harcayabilir, işlevsiz hale gelebilir ve sosyal ilişkilerinde zorluklar yaşayabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk olan bir kişi psikiyatrik bir durum olup, genellikle psikoterapi ve ilaç tedavisi gibi profesyonel müdahalelerle yönetilir. Psikoterapi, kişinin obsesif düşüncelerini ve kompulsif davranışlarını anlamasına ve bunlarla başa çıkma stratejileri geliştirmesine yardımcı olabilir. İlaç tedavisi ise belirli semptomları yönetmek için kullanılabilir.

Sonuç olarak, obsesif, kişinin kontrol edemediği tekrarlayan ve rahatsız edici düşüncelerle veya davranışlarla ilişkilendirilen bir terimdir. Obsesif-kompulsif bozukluk, bu tür düşünceler ve davranışlarla başa çıkmanın zorluklarını yaşayan bireyler için önemli bir klinik durumdur ve profesyonel yardım gerektirebilir.

Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Yapılır

Obsesif Düşünceler:

 • Kişinin sürekli olarak aklından geçen istenmeyen, rahatsız edici ve tekrarlayan düşünceler.
 • Kontrolsüz kirlilik, zarar verme veya simetri gibi konuları içerebilir.

Kompulsif Davranışlar:

 • Obsesif düşünceleri azaltmak veya onlardan kurtulmak için kişinin yapmak zorunda hissettiği tekrarlayıcı davranışlar veya ritüeller.
 • Örneğin, sürekli el yıkama, sayma, kontrol etme gibi davranışlar.

Belirsizlik Korkusu:

 • Obsesif düşüncelerin yarattığı belirsizlik ve endişe duygusu.
 • Kompulsif davranışlar bu belirsizlikten kaçınma veya onunla başa çıkma girişimleridir.

Zorlayıcı Düşüncelerin Baskısı:

 • Obsesif düşüncelerin neden olduğu anksiyete, stres ve baskı altında hissetme.

Kişisel ve Sosyal İşlevlerde Zorluklar:

OKB’nin belirtileri genellikle kişinin iş, okul ve sosyal ilişkilerini etkileyebilir.

Terapi Tedavisi

Kognitif Davranışçı Terapi (KDT):

 • OKB’nin tedavisinde en yaygın kullanılan terapi yöntemidir.
 • Kişinin obsesif düşüncelerini tanımasını, anlamasını ve yönetmesini sağlar.
 • KDT ayrıca kompulsif davranışları azaltma veya bırakma stratejileri üzerinde de odaklanır.

İlaç Tedavisi

 • Antidepresanlar (SSRI’lar) OKB semptomlarını hafifletmekte etkili olabilir.
 • Bu ilaçlar obsesif düşünceleri ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Grup Terapisi veya Destek Grupları:

 • Diğer kişilerle deneyimlerini paylaşma ve destek alma fırsatı sunar.

Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT) ve Aile Terapisi:

 • Obsesif düşünceler ve kompulsif davranışlarla başa çıkma becerilerini geliştirmek için bireyin ve ailenin birlikte çalışmasını sağlar.

Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMS):

Dirençli vakalarda veya ilaç tedavisine yanıt vermeyen kişilerde düşünülebilir. Obsesif kompulsif bozukluk, tedavi edilebilir bir durumdur. Profesyonel destek ve uygun tedavi yöntemleri ile semptomların kontrol altına alınması ve yaşam kalitesinin artırılması mümkündür. Tedaviye erken başlamak ve tedavi planına bağlı kalmak önemlidir.

Obsesif kompulsif Nedir

Obsesif kompulsif nedir (OKB), kişinin tekrarlayan obsesyonlar ve/veya kompulsiyonlar yaşadığı bir psikiyatrik bozukluktur. Obsesyonlar, sürekli tekrar eden, istenmeyen düşünceler, dürtüler veya imgelerdir. Kompulsiyonlar ise obsesyonları gidermek, kaygıyı azaltmak veya bir felaketin olmasını önlemek için yapılan tekrarlayıcı davranışlar veya zihinsel eylemlerdir. Örneğin, hastalar ellerini sürekli yıkama veya kontrol etme gibi ritüeller yapabilirler. Bu bozukluk, bireylerin günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar zaman alıcı olabilir, kişinin işlevselliğini engelleyebilir, sosyal ilişkilerini etkileyebilir ve genel yaşam kalitesini azaltabilir.

obsesif

Obsesyonlar nedir?

Sürekli tekrar eden, istenmeyen düşünceler, dürtüler veya imgelerdir.

Kompulsiyonlar nedir?

Obsesyonları gidermek veya endişeyi azaltmak için yapılan tekrarlayıcı davranışlar veya zihinsel eylemlerdir.

OKB’nin belirtileri nelerdir?

Obsesyonlar ve kompulsiyonlar, günlük yaşamı etkileyen belirtiler arasındadır.

OKB’nin yaygın obsesyon türleri nelerdir?

Sağlıkla ilgili endişeler, düzenleme obsesyonları, zarar verme korkusu gibi obsesyonlar sık görülür.

OKB’nin yaygın kompulsiyon türleri nelerdir?

Elleri sık sık yıkama, kontrol etme, sayma veya tekrar etme gibi kompulsiyonlar sık görülür.

OKB nasıl teşhis edilir?

Psikiyatrik değerlendirme, semptomların tanı kriterlerine uygunluğunu değerlendirir.

OKB’nin nedenleri nelerdir?

Genetik, çevresel ve nörobiyolojik faktörler rol oynayabilir.

OKB, diğer psikiyatrik bozukluklarla nasıl ilişkilidir?

Depresyon, anksiyete bozuklukları ve diğer obsesif-kompulsif spektrum bozuklukları ile ilişkilidir.

OKB’nin tedavisi nasıldır?

Psikoterapi (örneğin, Kognitif Davranışçı Terapi) ve ilaçlar (SSRI’lar) yaygın olarak kullanılır.

OKB’nin tedavisi ne kadar sürebilir?

Tedavi süresi bireyden bireye değişir ancak genellikle uzun süreli bir müdahale gerektirir.

OKB ile yaşamak zor mudur?

Evet, OKB kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve günlük işlevselliği engelleyebilir.

OKB nasıl başa çıkılabilir?

Psikoterapi, ilaç tedavisi ve destek grupları gibi kaynaklardan faydalanmak yardımcı olabilir.

OKB, çocuklarda da görülebilir mi?

Evet, OKB her yaşta ortaya çıkabilir, çocuklarda da görülebilir.

OKB’nin toplumda yaygınlığı nedir?

Yaklaşık olarak yetişkinlerin %1 ila %3’ünün yaşamı boyunca OKB yaşadığı tahmin edilmektedir.

OKB, cinsiyetler arasında farklılık gösterir mi?

Kadınlar ve erkekler arasında benzer sıklıkta görülür, ancak belirli obsesyon ve kompulsiyon türleri cinsiyetlere göre değişebilir.

OKB, ilerleyici midir?

OKB, uygun tedavi ile kontrol altına alınabilir ancak zaman zaman alevlenmeler yaşanabilir.

OKB’nin kalıcı bir çözümü var mıdır?

Tam bir iyileşme mümkün olsa da, belirtilerin kontrol altına alınması ve yaşam kalitesinin artması için tedavi ve destek gerekebilir.

OKB’nin etkileri neler olabilir?

İşlevsizlik, sosyal izolasyon, depresyon, kaygı ve diğer psikiyatrik bozukluklar gibi etkileri olabilir.

OKB’nin erken belirtileri nelerdir?

Obsesyonlara ve kompulsiyonlara bağlı kaygı artışı, günlük işlevselliğin azalması ve yaşam kalitesinde düşüş erken belirtiler olabilir.

Cinsel obsesif ne demek

Cinsel obsesif, obsesif-kompulsif bozukluğun bir alt tipidir ve cinsel içerikli obsesyonlarla ilişkilidir. Bu obsesyonlar, kişinin cinsellikle ilgili rahatsız edici veya istenmeyen düşünceler, imgeler veya dürtüler yaşamasıyla karakterizedir. Cinsel obsesyonlar, kişinin kendi cinsel yönelimleri, cinsel kimliği veya cinsel davranışlarıyla ilgili endişeleri içerebilir. Örneğin, kişi sürekli olarak sapkın cinsel düşünceler yaşayabilir veya cinsel yönelimine ilişkin sürekli şüpheler duyabilir. Bu tür obsesyonlar, kişinin normal yaşamını olumsuz etkileyebilir ve genellikle kaygı, utanç veya suçluluk duygularıyla birlikte gelir. Cinsel obsesif, obsesif-kompulsif bozukluğun bir alt tipi olduğu için, tedavisi genellikle psikoterapi ve/veya ilaç tedavisi gibi standart OKB tedavilerini içerebilir.

Obsesif narsist ne demek

Obsesif narsist, genellikle kendi kişisel ihtiyaçlarına ve isteklerine aşırı derecede önem veren ve bu ihtiyaçları karşılamak için kontrol, güç ve üstünlük arayışında olan bir kişilik tipini ifade eder.

Obsesif Olan Bir Kişinin Özellikleri

Obsesif olan bir kişinin belirgin özellikleri arasında şunlar bulunabilir:

 1. Mükemmeliyetçilik: Obsesif kişiler genellikle yüksek standartlara sahiptirler ve mükemmeliyetçilik eğilimindedirler. Her şeyin düzenli, düzgün ve hatasız olmasını isterler.
 2. Kontrol arayışı: Obsesif bireyler, çevrelerindeki durumları kontrol etme ihtiyacı duyarlar. Planlama, düzenleme ve kontrol etme yetenekleri üzerinde titizlikle çalışırlar.
 3. Detaylara odaklanma: Obsesif kişiler, küçük detaylara aşırı derecede dikkat gösterme eğilimindedirler. Bu, genellikle işlerini veya projelerini titizlikle planlamalarına ve uygulamalarına neden olur.
 4. Sürekli endişe ve kaygı: Obsesif bireyler, genellikle gelecek hakkında aşırı endişelenirler ve olası sorunları önceden görmeye çalışırlar. Bu durum, sürekli bir kaygı durumuna neden olabilir.
 5. Tezat hissi: Obsesif kişiler, zihinlerindeki çatışmalardan dolayı sık sık içsel bir tezat hissederler. Örneğin, mükemmeliyetçilik arzusuyla zaman zaman gerçekçi olmayan beklentiler arasında sıkışabilirler.
 6. Değişikliğe karşı direnç: Obsesif bireyler genellikle rutinlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar ve değişikliklere karşı direnç gösterebilirler. Planlı ve yapılandırılmış bir yaşam tarzını tercih ederler.
 7. Sıkıntı ve rahatsızlık: Obsesif kişiler, obsesyonları ve kompulsiyonları nedeniyle sürekli bir sıkıntı ve rahatsızlık hissedebilirler. Bu durum, genellikle günlük işlevselliklerini etkileyebilir.
 8. İnatçılık: Obsesif kişiler, ısrarla düşündükleri ve hissettikleri şeylerden vazgeçmekte zorlanabilirler. Bu, ilişkilerinde ve işbirliğinde bazen zorluklara neden olabilir.

Obsesif kişilik özellikleri, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ile ilişkilidir, ancak her obsesif kişi OKB’ye sahip değildir. Obsesif özellikler, kişinin işlevselliğini ve yaşam kalitesini etkileyebilir, bu nedenle gerektiğinde profesyonel yardım almak önemlidir.

Okb Hastalığı Olan Bir Kişi Hangi İlaçları Kullanır

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) tedavisinde sıklıkla serotonin geri alımını durduran ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar, beyindeki serotonin seviyelerini artırarak OKB semptomlarını azaltmaya ve belirtileri kontrol altına almaya yardımcı olabilir. OKB tedavisinde yaygın olarak kullanılan bazı serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) ilaçlar şunlardır:

 • Klomipramin (Anafranil)
 • Fluoksetin (Prozac)
 • Fluvoksamin (Luvox)
 • Paroksetin (Paxil)
 • Sitalopram (Celexa)
 • Essitalopram (Lexapro)
 • Sertralin (Zoloft)

Bu ilaçlar, OKB semptomlarını hafifletmeye ve belirtileri kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Ancak, tedaviye yanıt ve dozaj kişiden kişiye değişebilir, bu nedenle bir uzmana danışmak önemlidir. Ayrıca, ilaç tedavisi genellikle psikoterapi ile birlikte kullanılır, çünkü bu kombinasyon genellikle en etkili sonuçları sağlar. İlaç tedavisinin etkili olması genellikle birkaç hafta veya ay sürebilir, bu yüzden sabırlı olmak ve tedavi planına bağlı kalmak önemlidir.

OKB Testi

Okb testi sadece bir test veya anket ile konulamaz ve tanı koymak için bir uzmana danışmak gerekir. Ancak, obsesif-kompulsif belirtilere sahip olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olabilecek bazı ölçekler ve testler vardır. Bu testler, belirli obsesif-kompulsif belirtileri değerlendirmek için tasarlanmıştır ve bir uzmana danışmanızı sağlayacak ipuçları verebilir.

Obsesif-kompulsif belirtileri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kendinizi değerlendirmek için internet üzerinde birçok test bulunmaktadır. Ancak, unutmayın ki bu testler, sadece belirli belirtileri ölçer ve kesin bir tanı koymak için bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.

Obsesif-kompulsif bozukluğa işaret edebilecek bazı belirtiler şunlar olabilir:

 1. Sık sık tekrar eden, rahatsız edici veya istenmeyen düşünceler veya dürtüler.
 2. Bu düşüncelerle başa çıkmak için tekrarlayıcı davranışlar veya ritüeller yapma ihtiyacı.
 3. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar nedeniyle günlük yaşamınızda belirgin bir bozulma.
 4. Obsesyon ve kompulsiyonların neden olduğu belirgin stres veya kaygı.

Yine de, bir uzmana danışmadan kesin bir teşhis konamaz. Eğer obsesif-kompulsif belirtilerden şüpheleniyorsanız, bir psikolog veya psikiyatriste başvurarak detaylı bir değerlendirme yapılmasını sağlamak önemlidir. Uzmanlar, belirtilerin şiddetini, süresini ve günlük yaşamınızdaki etkilerini değerlendirerek uygun bir tedavi planı önerirler.

Bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz: Instagram

Son Yazılar

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Lütfen gerekli alanları doldurun.*