Otizm Nedir

Otizm Nedir, nörolojik bir gelişim bozukluğu olarak tanımlanır  çocukluk çağında başlar. Otizm spektrum bozukluğu (OSB), genellikle “spektrum” terimiyle ifade edilir, çünkü belirtiler ve şiddeti kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir. Otizmin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi olduğu düşünülmektedir. Otizmin belirtileri genellikle 3 yaş civarında fark edilir ve yaşam boyu devam eder. Belirtiler, sosyal etkileşimlerde ve iletişimde zorluklar, tekrarlayıcı davranışlar ve dar ilgi alanları gibi alanlarda ortaya çıkabilir.

Otizm

Otizmin belirtileri

Bireyler arasında önemli ölçüde değişiklik gösterebilir, ancak genellikle aşağıdaki kategoriler altında toplanır:

 1. Sosyal Etkileşim ve İletişim Zorlukları:

  1. Göz teması kurmada zorluk.
  2. Sosyal etkileşimlerde zorluklar ve başkalarıyla etkileşim kurma isteksizliği.
  3. Diğer insanların duygularını anlamada zorluk.
  4. İlgili olmayan konuşmalar veya monoton ses tonu gibi iletişim zorlukları.
 2. Dil ve İletişim Zorlukları:

  1. Geç konuşma başlangıcı veya dil gelişiminde gecikme.
  2. Sosyal etkileşimler için doğru şekilde dil kullanmada zorluk.
  3. Sözcükleri tekrarlama (ekolali) veya belirli konuşma kalıplarına sıkı sıkıya bağlılık.
  4. Anlamsız ritüellerin veya takıntıların (ekokali, anlamsız kelime veya cümle tekrarları) olması.
 3. Tekrarlayıcı Davranışlar ve Sınırlı İlgi Alanları:

  1. Tekrarlayıcı vücut hareketleri veya sesler (sallanma, el sallama, tıkırtı yapma gibi).
  2. Belirli nesneler veya konularla aşırı ilgili olma.
  3. Rutinlere sıkı sıkıya bağlılık ve değişikliğe direnme.
  4. Özellikle belirli bir konu hakkında yoğun bilgi birikimi.
 4. Duyu İşleme Sorunları:

  1. Aşırı hassasiyet veya aşırı duyarsızlık (ışık, ses, dokunma gibi duyusal uyaranlara karşı).
  2. Yüksek derecede dikkat dağıtıcı olabilecek küçük ayrıntılarla ilgilenme.

 

Otizm

Otizm tanısı konulduğunda, genellikle bireyin günlük yaşamını nasıl etkilediğini ve belirtilerin şiddetini dikkate almak önemlidir. Otizm spektrum bozukluğu, bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir, ancak doğru destek, erken müdahale ve uygun eğitimle, bireylerin potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir.

Araştırmalar, otizmin karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olduğunu ve çocukların yaşamları boyunca sürekli olarak öğrenme, büyüme ve gelişme süreçlerini etkileyebileceğini göstermektedir. Otizmle yaşayan bireyler, farklı güçlü yönler ve ilgi alanlarına sahip olabilirler. Bu nedenle, bireyselleştirilmiş bir yaklaşım benimsemek ve bireyin ihtiyaçlarına uygun destek sağlamak önemlidir.

Sonuç olarak, otizm spektrum bozukluğu, karmaşık ve çeşitli belirtilere sahip olan nörogelişimsel bir durumdur. Erken tanı ve uygun destek, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırabilir ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilir. Toplumda farkındalığın artırılması ve kabul edici bir ortamın oluşturulması da otizmli bireylerin yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

 

Hangi yaşlarda otizm belirtileri fark edilebilir?

Otizm genellikle çocukluk çağında fark edilir, genellikle 2 ila 3 yaş arasında belirtiler ortaya çıkar.

Otizmin nedenleri nelerdir?

Otizmin tam nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi olduğu düşünülmektedir.

Otizmli bireylerin iletişiminde hangi tür zorluklar ortaya çıkar?

Otizmli bireylerin iletişiminde dil gelişiminde gecikmeler, sosyal etkileşimlerde zorluklar, göz teması kurmada zorluklar ve tekrarlayıcı dil kullanımı gibi zorluklar görülebilir.

Otizmli bir bireyin belirli ilgi alanları olabilir mi?

Evet, otizmli bireyler genellikle belirli konular veya nesneler hakkında aşırı ilgili olabilirler.

Otizmli bireylerin duyu işleme sorunları neler olabilir?

Otizmli bireyler, duyusal uyaranlara aşırı hassasiyet veya aşırı duyarsızlık gösterebilirler. Örneğin, bazıları belirli seslere veya ışığa aşırı tepki verebilirken, diğerleri bu uyaranlara neredeyse hiç tepki vermeyebilir.

Otizm nasıl teşhis edilir?

Otizm, genellikle çocuk gelişim uzmanları veya psikiyatristler tarafından klinik gözlem, değerlendirme testleri ve aile görüşmeleri yoluyla teşhis edilir.

Otizmli bireylerin eğitimi nasıl sağlanır?

Otizmli bireylerin eğitimi genellikle bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir ve erken müdahale, özel eğitim programları ve terapiler gibi çeşitli destekler içerebilir.

Otizmli bireylerin topluma entegrasyonu için neler yapılabilir?   

Otizmli bireylerin topluma entegrasyonu için farkındalığın artırılması, kabul edici bir ortamın oluşturulması ve otizm spektrumunu kapsayan destek hizmetlerinin sağlanması önemlidir.

Otizm İçin Doktorlar

Bizi Sosyal Medya Üzerinden Takip Edebilirsiniz : Instagram

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Lütfen gerekli alanları doldurun.*