Genel Alerji Testi Nasıl Yapılır?

Genel alerji testi, kişinin vücudunun belirli alerjenlere nasıl tepki verdiğini belirlemek için yapılan bir dizi testi içerir. Alerji testleri genellikle bir alerji uzmanı veya immunolog tarafından yönetilir ve bu testler, alerjik reaksiyonların tespitini, belirli alerjenlere karşı hassasiyetin belirlenmesini ve tedavi stratejilerinin oluşturulmasını sağlar. İşte genel alerji testinin nasıl yapıldığına dair detaylı bir açıklama:

 1. Hasta Değerlendirmesi: Alerji testi öncesinde, Alerji randevusu olan hasta ile bir ön görüşme yapılır. Hastanın alerjik semptomları, aile öyküsü ve geçmişteki alerjik reaksiyonlar değerlendirilir. Bu, hangi alerjenlere karşı test yapılacağını belirlemede önemlidir.
 2. Cilt Prick Testi: Cilt prick testi, alerji testlerinin en yaygın yöntemlerinden biridir. Bu testte, potansiyel alerjen içeren küçük miktarlardaki sıvılar cilde damlatılır. Ardından, cildin bu sıvılara nasıl tepki verdiği izlenir. Çoğu zaman, yaygın alerjenlere karşı test yapılır, bu da polen, toz akarları, hayvan tüyleri, böcek sokmaları ve gıda alerjenlerini içerebilir.
 3. İntrakutan (Deri Altı) Testi: İntrakutan testi, cilt prick testine benzer ancak daha derin katmanlarda yapılır. Bu testte, alerjenler deri altına enjekte edilir ve bu alerjenlere karşı vücudun nasıl tepki verdiği gözlemlenir. İntrakutan testleri genellikle belirli alerjik reaksiyonları belirlemek için kullanılır.
 4. Kan Testi (RAST Testi): RAST (Radioallergosorbent Test) testi, alerji testleri için kullanılan bir kan testidir. Bu testte, hastanın kanındaki belirli antikor seviyeleri ölçülerek belirli alerjenlere karşı hassasiyet belirlenir. RAST testi, özellikle cilt testlerinin yapılamadığı durumlarda veya bazı hastalar için daha güvenli bir alternatif olarak kullanılır.
 5. Eliminasyon Diyeti ve Besin Testleri: Bazı durumlarda, besin alerjileri için özel testlere ihtiyaç duyulabilir. Bu, hastanın belirli gıdaları tüketmeyi bırakması ve semptomların düzelip düzelmediğini gözlemlemesi anlamına gelir. Ayrıca, besin testleri, belirli gıdalara karşı IgE antikorlarının varlığını belirlemek için kan testleri içerebilir.
 6. Provokasyon Testleri: Provokasyon testleri, alerjenlere karşı hassasiyeti değerlendirmek için kontrollü koşullar altında küçük miktarlarda alerjenin hasta üzerinde uygulanmasıdır. Bu testler, belirli alerjenlere karşı ne tür bir tepki ortaya çıkacağını belirlemek için kullanılır, ancak dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Genel alerji testi, genellikle bir alerji uzmanı veya immunolog tarafından yürütülür ve hastanın özel durumuna bağlı olarak farklı testler içerebilir. Bu testler, alerjik reaksiyonların nedenini belirlemede ve uygun tedavi stratejilerini oluşturmada önemli bir rol oynar. Ayrıca, alerjilerin yönetimi ve semptomların kontrol altına alınması için bireye özgü bir tedavi planı geliştirilmesinde kilit bir rol oynar.

Alerji Doktoru Kimdir?

Alerji doktoru, tıbbi eğitim almış ve uzmanlaşmış bir hekimdir. Genellikle alerji ve immunoloji alanında uzmanlık eğitimi alan bu doktorlar, alerjik reaksiyonlar ve bağışıklık sistemi ile ilgili sağlık sorunlarına odaklanarak hastalara tanı, tedavi ve yönetim konularında uzmanlık sunarlar. Alerji doktorları, geniş bir yelpazede alerjenlere, astım, saman nezlesi, besin alerjileri, egzama gibi alerjik durumlarla başa çıkmak için hastalara yardımcı olabilirler.

Alerji doktorlarının görevleri şunları içerir:

 1. Tanı ve Değerlendirme: Alerji doktorları, hastaların alerjik durumlarını değerlendirir ve belirli alerjenlere karşı reaksiyonlarını belirlemek için çeşitli testleri kullanır. Cilt prick testleri, intrakutan testler ve kan testleri gibi yöntemlerle hastanın alerjik yanıtları değerlendirilir.
 2. Alerji Hastalıklarının Tedavisi: Alerji doktorları, astım, saman nezlesi, alerjik dermatit gibi alerjik hastalıkların tedavisinde uzmanlaşmışlardır. Tedavi, genellikle alerjen kaçınma stratejileri, ilaç tedavisi ve immünoterapi (alerji aşısı) gibi yöntemleri içerir.
 3. Astım Yönetimi: Alerji doktorları, astım gibi solunum sistemiyle ilgili alerjik durumların yönetiminde önemli bir rol oynarlar. İlaç tedavisi, solunum egzersizleri ve diğer yöntemlerle astım semptomlarını kontrol altında tutmak için hastalara rehberlik ederler.
 4. Besin Alerjileri: Besin alerjileri, alerji doktorlarının sıkça karşılaştığı durumlar arasındadır. Bu doktorlar, besin alerjilerinin tanısını koyar, alerjenlere karşı güvenli beslenme stratejileri sağlar ve acil durum müdahalelerinde rehberlik ederler.
 5. Immunoterapi (Alerji Aşısı): Alerji doktorları, immunoterapi olarak bilinen alerji aşıları uygulayabilirler. Bu aşılar, hastanın vücudunu belirli alerjenlere karşı tolerans geliştirmeye teşvik ederek alerjik reaksiyonları azaltmaya yardımcı olabilir.
 6. Alerjik Cilt Hastalıkları: Alerji doktorları, alerjik kontakt dermatit, egzama ve ürtiker gibi ciltle ilgili alerjik durumların teşhisini ve tedavisini yönetirler.
 7. Eğitim ve Danışmanlık: Alerji doktorları, hastalara alerjen kaçınma stratejileri, ilaç kullanımı, acil durum müdahaleleri ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda eğitim ve danışmanlık sağlarlar.

Alerji doktorları, genellikle genel tıp eğitimini tamamladıktan sonra alerji ve immunoloji alanında özel bir eğitim alırlar. Bu eğitim süreci, alerji doktorlarını alerjik reaksiyonları etkili bir şekilde tanımlama, tedavi etme ve yönetme konusunda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleri haline getirir. Hastalar, alerji doktorlarına genel pratisyen hekimlerinden veya diğer uzmanlardan yönlendirilebilir ve genellikle uzun vadeli alerji yönetimi için bu uzmanlarla bir işbirliği yapabilirler. Alerji doktorları, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve alerjik reaksiyonları en aza indirmek için çeşitli tedavi seçeneklerini sunarak önemli bir rol oynarlar.

En iyi Alerji Doktorları

Son Yazılar

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Lütfen gerekli alanları doldurun.*